Trang chủ Tin công ty

Về chúng tôi | Đại Ngân

Đăng ngày: 30, tháng 6 2021
Tất cả vì một mục đính vì một Việt nam hùng cường, người dân Việt nam ấm no, hạnh phúc, tiến tới nâng tầm Việt Nam gốp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại.

Tầm Nhìn

  • Năm 2024, trở thành nhà phát triển bất động sản số 01 tại ĐBSCL. 
  • Năm 2027, trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. 
  • Năm 2029, Phát triển đa nghành với triết lý kinh doanh " lợi mình, lợi người, lợi mọi người" như là một kim chỉ nam trong mọi hành động của mỗi cá nhân trong công ty. 
  • Năm 2031, tiến ra thế giới, tiếp cận thị trường vốn quốc tế thông qua các thương vụ M&A trên bình diện quốc tế. Tất cả vì một mục đính vì một Việt nam hùng cường, người dân Việt nam ấm no, hạnh phúc, tiến tới nâng tầm Việt Nam gốp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại.  

Sứ mệnh

Tất cả vì một mục đính vì một Việt nam hùng cường, người dân Việt nam ấm no, hạnh phúc, tiến tới nâng tầm Việt Nam gốp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại.  

Đội ngũ nhân sự

Giá trị cốt lõi (6T)

Tâm: Chúng tôi đặc chữ Tâm là nền tảng quan trọng nhất của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở chuẩn mực cao nhất
Tầm: Khác vọng lớn lao về một Việt nam hùng cường là động lực to lớn cho chúng tôi tiến tới. Suy nghĩ lớn, làm lớn và phù hợp với nguồn lực hiện có là kim chỉ nam cho cty. 
Tài: Chúng tôi đề cao chủ trương không ngừng đổi mới, không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi cái mới và vượt qua chính mình để trở thành những người có ích cho xã hội. 
Tín: Chúng tôi lấy chữ tín là trọng tâm, đặc lên vị trí hàng đầu. Lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình. 
Tinh: Tinh là tinh gọn, không dư cũng không thiếu. Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một tập thể tinh gọn mỗi cá nhân đều là biết mình là ai và đang ở đâu muốn đi về đâu nhằm phát huy hết tiềm năng của mỗi người nhằm phục vụ sứ mệnh " Vì một Việt Nam hùng cường"
Tốc: Chúng tôi lấy tôn chỉ" quyết định nhanh - Đầu tư nhanh- Triển khai nhanh-Bán hàng nhanh-thay đổi nhanh- thích ứng nhanh" làm bản sắc cốt lõi. 

Đối với khách hàng

Lấy khách hàng làm trọng tâm, tạo nên những sản phẩm và dịch vụ tối ưu mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất. 

Lịch sử hình thành 

Đầu trang Hỗ trợ trực tuyến